დაგვიკავშირდით

ვიკიმედიის მომხმარებელთა საქართველოს ჯგუფი (მოკლედ: ვმ საქართველო) არის ოფიციალურად რეგისტრირებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელიც წარმოადგენს „ფონდ ვიკიმედიის“ მომხმარებელთა ჯგუფს.

ელ-ფოსტა: info@wikimedia.ge